Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. organizira USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI za delavce, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj.

KRAJ: Predavalnica ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana

V PRIMERU NEUGODNE EPIDEMIOLOŠKE SLIKE, BOMO USPOSABLJANJE IZVEDLI PREKO APLIKACIJE ZOOM. Zato je v prijavi nujno navesti e-naslov udeleženca.

Kontakt:

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na g. Gregorja OMAHNA na tel. 01 – 585 51 04  ali preko spletnega obrazca.

Termin:

Datum začetka: 13.6.2022
Datum zaključka: 17.6.2022

Termini:

13.06.2022 – SAMO ZA »ENODNEVNE« SKUPINE
– MEDICINA: DENSITOMETRIJA, MEDICINA-OSTALI
– INDUSTRIJA: OSTALI, PRETOČNI RTG, RADIOSKOPSKE KABINE

14.06.2022 – 15.06.2022
– MEDICINA: DIAGNOSTIČNI RTG, VETERINA, INDUSTRIJA: MERJENJE RADIOAKTIVNOSTI

14.06.2022 – 16.06.2022
– MEDICINA: INTERVENTNI RTG, CT, MM
– INDUSTRIJA: PRENOSNI XRF, SONDE ZA MERJENJE GOSTOTE

14.06.2022 – 15.06.2022
– ODPRTI VIRI (Laboratoriji s tekočimi ali praškastimi radioaktivnimi snovmi)

14.06.2022 – 16.06.2022
– NUKLEARNA MEDICINA

14.06.2022 – 17.06.2022
– INDUSTRIJSKA RADIOGRAFIJA

17.06.2022
– ZOBNI RTG

Kotizacija:

– 335,50 EUR za ZOBNI RTG, DENZITOMETRIJO, OSTALE DEJAVNOSTI V INDUSTRIJI ali MEDICINI, PRETOČNI RTG, RADIOSKOPSKE KABINE (1 dan)
– 478,80 EUR za VETERINO (2 dneva)
– 536,80 EUR za RAZISKOVALNE LABORATORIJE Z ODPRTIMI VIRI (2 dni)
– 603,90 EUR za PRENOSNE XRF ANALIZATORJE (3 dni)
– 671,00 EUR za KLASIČNI DIAGNOSTIČNI RTG (2 dneva)
– 732,00 EUR za CT ALI INTERVENTNI RTG (3 dni)
– 732,00 EUR za RADIOAKTIVNE SONDE (gostota, vlažnost) (3 dni)*¤
– 805,20 EUR za NUKLEARNO MEDICINO (3 dni)
– 866,20 EUR za INDUSTRIJSKO RADIOGRAFIJO (4 dni)*¤
* izpit šteje tudi kot specialistični izpit za prevoz radioaktivnih snovi po ADR
¤ kandidati iz zadnjih dveh skupin naj na dan praktičnih vaj prinesejo svoje merilnike hitrosti doz in el. dozimetre
———-
na osebo in vključuje DDV. V kotizacijo so všteti stroški organizacije in izvedbe seminarja, pisno gradivo, knjiga, izdaja potrdil, vodenje evidence in okrepčilo med odmori.

Prosimo, da izpolnite priloženo prijavnico in nam jo pošljete. Prijave sprejemamo do zasedbe mest! Na spletni strani vas bomo sproti obveščali o številu prostih mest.

Prosimo, da znesek nakažete na naš poslovni račun
IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d., BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-126053, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., 1260 Ljubljana-Polje, Pot k izviru 6. Identifikacijska številka za DDV je SI21282692.

Ob nakazilu kotizacije nam pošljite kopijo virmana ali položnice.

V primeru, da se odjavite v zadnjem tednu pred začetkom seminarja, zaračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi v tednu izvajanja seminarja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Prijavnica:


    Prijavitelj:


    Plačnik


    Udeleženci:


    PODROČJE (označite)


    DA, strinjam se s pogoji poslovanja