Domov | Tehnična varnost | Osebna varovalna oprema | Certifikacijski organ

Certifikacijski organ

Certifikacijski organ ZVD je priglašen za ugotavljanje skladnost dvigal (modul G) in varovalnih rokavic za zaščito pred mehanskimi in termičnimi nevarnostmi (modul B).

ZVD je priglašen organ po modulu B Uredbe EU 2016/425 o osebni varovalni opremi in (od 17. 4. 2023 dalje) po modulu G Direktive 2014/33/EU za dvigala. Številka priglašenega organa je 1493.

Certifikacijska shema, vloga in pogodba – rokavice – Preskus tipa (modul B):

Application for gloves testnig

Certifikacijska shema, vloga in pogodba – dvigala – Pregled posameznega dvigala (modul G):

ODBOR ZA ZAGOTAVLJANJE NEPRISTRANSKOSTI