Domov | Varstvo pred požarom | Izračun gasilnih aparatov (gasilnikov)

Izračun gasilnih aparatov (gasilnikov)

Gasilniki so najbolj učinkovite in najpogosteje uporabljene naprave za gašenje začetnih požarov.

Kontakt

Gregor OSENAR

Izbor in določanje ustreznega števila gasilnikov opredeljuje Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. Za izbiro gasilnikov se prostori razvrstijo v naslednje stopnje požarne nevarnosti:

  • majhna požarna nevarnost – prisotne so snovi z majhno gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo majhne možnosti za nastanek požara
  • srednja požarna nevarnost – prisotne so snovi z višjo gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo precejšnje možnosti za nastanek požara
  • velika požarna nevarnost – prisotne so snovi z veliko gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo veliko možnost za nastanek požara

Minimalno število gasilnikov glede na vrsto in površino prostorov se določi iz razmerja, ki ga predstavlja določeno število enot gasila in gasilne sposobnosti gasilnika. Za različne vrste požarov se izbere različne vrste gasil, ki se med seboj razlikujejo po gasilni sposobnosti.