ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

je že od leta 1960 največja interdisciplinarna institucija na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.Naša osnovna dejavnost je znanstveno raziskovanje, preskušanje, izvajanje ter zagotavljanje varnosti in zdravja v delovnem in življenjskem okolju, varstvo pred ionizirajočimi in neionizirajočimi sevanji, požarno varstvo, varnost v prometu, publicistika in izobraževanje.