ZVD Zavod za varstvo pri delu d. d.

ZVD d.d. je že od leta 1960 največja interdisciplinarna institucija na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

“Dejavnosti ZVD Zavoda za varstvo pri delu d. d. so usmerjene predvsem v preventivo, preprečevanje nezgod in odpravljanje vzrokov, ki bi jih lahko povzročili.”

Naša osnovna dejavnost je znanstveno raziskovanje, preskušanje, izvajanje ter zagotavljanje varnosti in zdravja v delovnem in življenjskem okolju, varstvo pred ionizirajočimi in neionizirajočimi sevanji, požarno varstvo, varnost v prometu, publicistika in izobraževanje.