Domov | Varstvo pred požarom | Ocena požarne ogroženosti

Ocena požarne ogroženosti

Ocena požarne ogroženosti je eden od temeljnih dokumentov, s katerim ugotovimo stopnjo požarne ogroženosti nekega objekta, kar opredelimo s pomočjo šestih stopenj.

Kontakt

Gregor OSENAR

Glede na višino stopnje se dodajajo tudi ukrepi, ki jih mora zavezanec sprejeti za zagotovitev varstva pred požarom za svoje zaposlene, premoženje in okolje.

Decembra 2019 je prišlo do spremembe metode določanja stopnje požarne ogroženosti. Vsi zavezanci morajo v roku treh let revidirati obstoječe ocene požarne ogroženosti po novi metodologiji in posledično sprejeti nove ukrepe varstva pred požarom, kadar pride do povišanja stopnje.

Za oceno požarne ogroženosti vašega objekta bomo izvedli ogled lokacije in vas prosili za projektno dokumentacijo s področja  požarne varnosti (načrt, študija, zasnova) obravnavanega objekta in ostale podatke, na osnovi katerih bomo ugotovili stopnjo požarne ogroženosti.