Domov | Center medicine dela, prometa in športa

Center medicine dela, prometa in športa

ZVD je že 60 let vodilna ustanova na področju medicine dela v Sloveniji.

S stalnim vlaganjem v razvoj dejavnosti preventivne in športne medicine smo se razvili v medicinski center, ki zagotavlja širok razpon sodobnih medicinskih storitev na visoki ravni. Nudimo največji nabor laboratorijskih preiskav.

Naši strokovnjaki, lastni laboratoriji in sodobna diagnostična oprema nam omogočajo opravljanje vrhunskih zdravstvenih storitev z natančnimi in hitrimi rezultati.

Naročanje
Sprejemne ambulante

Sprejemna A

Sprejemna B

Sprejemna C

Na področju medicine dela, prometa in športa opravljamo naloge aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih, udeležencev v prometu in športnikov.

Opravljamo zdravstvene ocene in analize delovnih mest.

V centru delujejo specialistične ambulante, dva laboratorija, pomembna pa je tudi izobraževalna dejavnost.

V specialistični ambulanti medicine dela, prometa in športa opravljamo vse naloge pooblaščenega zdravnika:

 • Ugotavljanje in proučevanje vzrokov za nastanek poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom (vključno z verifikacijo) 
 • Ugotavljanje vzrokov za nastanek delovne invalidnosti ter ukrepi za njihovo obvladovanje oziroma preprečevanje
 • Sodelovanje v procesu poklicne rehabilitacije ter izbiri drugega ustreznega dela
 • Svetovanje delodajalcu za utrjevanje zdravja zaposlenih in glede poteka delovnega procesa
 • Preventivni zdravstveni pregledi in ocenjevanje delazmožnosti delavcev, udeležencev v prometu (pregledi voznikov amaterjev in poklicnih voznikov vseh kategorij)
 • Pregledi letalcev in pomožnega letalskega osebja vseh kategorij
 • Pregledi izvršilnih železniških delavcev
 • Pregledi izvršilnih železniških delavcev na 2. stopnji
 • Pregledi za posest in nošenje orožja na 2. stopnji
 • Pregledi športnikov
  pregledi za posest in nošenje orožja
 • Managerski pregledi z obremenitvenim testiranjem in ultrazvočnimi preiskavami: doppler vratnega ožilja, preiskave srca, trebuha, rodil, gibal, ščitnice, venskega ožilja nog, dojk …
 • izvajanje cepljenj
 • fiziološke preiskave

Opravljamo analize tveganja in zdravstvene ocene delovnih mest (ogled s svetovanjem, okvirna ali ocenjevalna analiza)

Prav tako izvajamo vse oblike zdravstvenih pregledov s končnim mnenjem (z oceno delazmožnosti oziroma zdravniškim spričevalom):

 • Zdravniški pregledi pred zaposlitvijo
 • Obdobni, usmerjeni zdravniški pregledi
 • Managerski pregledi
 • Pregledi za voznike vseh kategorij – A, B, C, D, E, K, F in vodnike čolnov
 • Pregledi pilotov in ostalega letalskega osebja
 • Pregledi športnikov, študentov, gasilcev
 • Pregledi za posest in nošenje orožja
 • Pregledi oseb, ki so pri delu izpostavljeni ioniziraječemu sevanju
 • Pregledi za tujino
 • Specialistične preiskave: ultrazvok srca, vratnih žil, trebuha, ščitnice in dojk
 • Cikloergometrija – obremenitveno testiranje srca
 • Pregled pri specialistu oftalmologu (okulistu)
 • Pregled pri psihologu
 • Pregled pri konzilijarnih specialistih (kardiolog, onkolog, psihiater, otorinolaringolog)
 • Laboratorijske preiskave
 • Biokemične preiskave
 • Hematološke preiskave
 • Urinske preiskave

Center za medicino športa je tudi učna baza študentom dodiplomskega študija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in specializantom medicine dela, prometa in športa.