Domov | Varnost pri delu | Izjava o varnosti z oceno tveganja

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Na podlagi 17. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni pri delu, po postopku, ki obsega zlasti odkrivanje nevarnosti, izpostavljenih delavcev, ocenjevanje tveganja, izbiro ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja…

Kontakt

Gregor OSENAR

Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki.

Izjava o varnosti je temeljeni interni dokument s področja varnosti in zdravja pri delu, s katerim zagotavljate, da v vaši organizaciji izvajate vse ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, tako da preprečujete nevarnosti in tveganja pri delu.

Za vašo organizacijo lahko z izkušeno ekipo strokovnih delavcev ZVD s področja varnosti in zdravja pri delu izdelamo Izjavo o varnosti z oceno tveganja ali obstoječo popravimo in dopolnimo v kolikor:

  • obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni;
  • so se spremenili podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo;
  • obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.