Stroji

Izvajamo kontrole strojev in ugotavljamo njihovo skladnost s Pravilnikom o varnosti strojev:

Kontakt

Ivan BOŽIČ

  • za dvižne naprave, pri katerih obstaja nevarnost padca z višine treh metrov ali več (uvrščeni v prilogo IV pravilnika), kjer lahko izvedemo postopek ES-pregled tipa,
Svetujemo in pripravljamo tehnične mape v skladu z veljavnimi pravilniki: ocene tveganja, priprava predpisane dokumentacije in ostalih pogojev za izdajo izjav o skladnosti dvigal, dvižnih naprav, transportnih sistemov, mehanizacije, drugih strojev in naprav.