Domov | Sevanje in dozimetrija | Varstvo pred sevanji

Varstvo pred sevanji

Sevanja ljudje ne moremo zaznati s čutili in ne vemo, da smo mu izpostavljeni. Lahko pa je zelo škodljivo.

Kontakt

mag. Urban ZDEŠAR

Strokovnjaki ZVD s področja jedrske tehnike in varstva pred sevanji merimo sevanje s sodobno opremo. Izmerimo že rahla povečanja. Svetujemo glede izvedbe zaščitnih ukrepov, izračunamo potrebne debeline sten v delovnih prostorih, izmerimo doze, ki jih prejmejo pacienti pri preiskavah s sevanjem ali izmerimo radioaktivnost, ki jo imamo v okolju, in izračunamo doze izpostavljenih prebivalcev.

Pripravljamo in izvajamo programe usposabljanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji, izdelujemo strokovna mnenja o obsevanosti delavcev, izračunavamo potrebno zaščito prostorov, v katerih se uporabljajo viri sevanja, izdelujemo ocene varstva izpostavljenih delavcev in izdelujemo programe radioloških posegov. Izvajamo tudi prevoz radioaktivnih snovi.

Usposobljeni in opremljeni smo za hitro ukrepanje pri izrednih dogodkih. Znotraj laboratorija deluje usposobljena mobilna enota za intervencije v primeru jedrske nesreče ali terorističnega napada z radioaktivnim materialom, ob najdbah radioaktivnih virov in snovi v odpadnih surovinah in ob izrednih dogodkih pri uporabnikih virov. Imamo specializirano vozilo z opremo za posredovanje in meritve v primeru jedrske ali radiološke nesreče.

Pregledujemo vire ionizirajočih sevanj v medicini, industriji in drugih panogah:

  • opravljamo preglede, pripravljamo poročila in strokovna mnenja o virih sevanj
  • strokovno nadziramo vire sevanj s stališča njihove varnosti in funkcionalnosti
  • svetujemo pri nakupu, postavitvi in uporabi virov ionizirajočega sevanja in zagotavljanju radiološko ustreznih pogojev dela