Domov | Varnost pri delu | Preiskave delovnega okolja

Preiskave delovnega okolja

Zagotavljanje izvajanja obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju je opredeljeno kot ena od obvez delodajalca skladno z 19. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011).

Kontakt

Gregor OSENAR

Z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja se preverjajo ustrezne delovne razmere med katere spadajo:

  • toplotne razmere;
  • hrup;
  • osvetlitvene razmere;
  • vibracije;
  • elektromagnetna sevanja;
  • umetna optična sevanja ter
  • nevarne kemijske snovi na delovnem mestu.
Za vašo organizacijo lahko na podlagi pooblastila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvajamo vse navedene preiskave škodljivosti delovnega okolja.