Domov | Varnost pri delu | Pregledi otroških igral in igrišč

Pregledi otroških igral in igrišč

Na podlagi Zakona o splošni varnosti proizvodov (Ur.l.RS,št.101/2003) ter Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, 47/2010) izvajamo:

Kontakt

Gregor OSENAR

Letne preglede zunanjih otroških igral in igrišč

Letni pregledi se opravijo v skladu s standardom EN 1176-7:2020, v vrtcih s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, 47/2010).

Obseg:

  • pregled obstoječe dokumentacije za igrala (izjav o skladnosti za igrala in podlage, izjav o namestitvi igral, navodil za vzdrževanje in uporabo, evidenc o dosedanjem
  • pregledovanju, servisiranju oz. vzdrževanju)
  • pregled posameznih igral (ki vključuje preverjanje dotrajanosti igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral) in podlog za blaženje padcev okoli igral v skladu s standardi EN 1176 in EN 1177
  • pregled otroškega igrišča kot celote (druge opreme, poti, ograj, ustreznost zasaditve)
    izdelava poročila o pregledu igrišča z ugotovitvami

Ocene varnosti otroških igral

Ocene se opravijo pri tistih zunanjih otroških igralih, ki nimajo dokazil, da so izdelana v skladu s standardi EN 1176. Za vrtce je ta ocena s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, 47/2010) izrecno predpisana.

Obseg:

  • pregled razpoložljive dokumentacije za igralo
  • pregled igrala in podlog za blaženje padcev okoli igrala
  • izdelavo poročila o pregledu igrala z oceno varnosti