Hrup

Hrup lahko povzroči poškodbe pri ljudeh, zato moramo poskrbeti za ustrezno delovno okolje.

Kontakt

dr. Boštjan PODKRAJŠEK

Hrup je moteč dejavnik. Če je okolje preglasno, postanemo nemirni, ne moremo se osredotočiti, začne nas boleti glava. Hrup srečujemo na delovnih mestih in v okolju.

Laboratoriji ZVD s svojimi meritvami ugotavljamo ravni hrupa, odkrivamo vire hrupa in svetujemo pri zmanjšanju le tega oziroma izvedbi sanacijskih ukrepov. Naše stranke so podjetja, ki želijo zmanjšati svoj hrup ali omogočiti tišje delovno okolje za svoje delavce, prav tako pa tudi prebivalci, ki želijo ugotoviti, od kod prihaja moteči zvok.

V delovnem okolju merimo tudi vibracije in jih analiziramo glede na frekvenco, smer in amplitudo pospeška vibracije.