Domov | Varnost pri delu | Strokovni delavec

Strokovni delavec

Na podlagi 29. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) in pooblastila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko za vašo organizacijo kot zunanja strokovna služba opravljamo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu.

Kontakt

Gregor OSENAR

Za nenehno izboljševanje varnosti in zdravja pri delu strokovni delavec opravlja zlasti naslednje naloge:

 • svetuje pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo;
 • svetuje glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja;
 • usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj;
 • izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti;
 • opravlja obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;
 • opravlja obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;
 • opravlja notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo;
 • izdeluje navodila za varno in zdravo delo;
 • spremlja stanje v zvezi z nezgodami pri delu, odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za delodajalca s predlogi ukrepov;
 • pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev za varno delo;
 • sodeluje z izvajalcem medicine dela.
 • preiskave nezgod pri delu