Domov | Varnost pri delu

Varnost pri delu

Izvajamo celovite naloge varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter merjenja toplotnega udobja in osvetljenosti.

Več informacij

Opravljamo celovite naloge na področju varnosti in zdravja pri delu:

 • strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu v skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu,
 • strokovne naloge varstva pred požarom v skladu z zakonom o varstvu pred požarom,
 • periodične preiskave fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju,
 • periodične preiskave kemijskih škodljivosti v delovnem okolju,
 • prvi in periodični pregledi in preskusi delovne opreme (stroji, naprave, postroji, industrijska dvigalna oprema in naprave …),
 • strokovne podlage za izjave o varnosti z ocenami tveganja in njihove revizije,
 • svetovanje pri vzpostavljanju sistemov OHSAS18000,
 • preizkuse ustreznosti ergonomskih razmer pri delu z zaslonsko opremo,
 • pregledi igral in igrišč,
 • usposabljanje delavcev za varno delo in
 • pogodbeno izvajanje vseh strokovnih nalog.

Na področju toplotnega udobja in osvetljenosti izvajamo:

 • meritve toplotnega udobja na delovnem mestu – mikroklimatski pogoji dela na osnovi temperature, vlage in hitrosti gibanja zraka,
 • študije sanacij in svetovanje glede toplotnih razmer in prezračevanja na delovnih mestih in načrtovanje ukrepov pri novih objektih in rekonstrukcijah,
 • meritve osvetljenosti in svetlosti na delovnem mestu,
 • študije sanacij in svetovanje glede svetlobnih razmer na delovnih mestih in načrtovanje ukrepov pri novih objektih in rekonstrukcijah.

Prav tako izvajamo:

 • preglede in kontrolne preskuse zaklonišč za izdajo potrdil o primernosti,
 • tehnične pregledi objektov, kjer kot strokovnjaki – izvedenci za vsa področja sodelujemo v komisijah upravnih enot pri tehničnih pregledih objektov po zakonu o graditvi objektov.

Osebna varovalna
oprema

Varnost in zdravje
na gradbiščih

Ergonomske
razmere

Izobraževanja
in usposabljanja