Domov | Varstvo pred požarom | Požarni načrt, načrt evakuacije

Požarni načrt, načrt evakuacije

Pripravljamo dokumentacijo po predpisih o požarni varnosti (požarni redi, požarni načrti, načrti evakuacije, ocene požarne ogroženosti) za vse vrste objektov in tehnologij.

Kontakt

Gregor OSENAR

Požarni načrt:

Požarni načrt opredeljuje enaka zakonska obveza kot načrt evakuacije – lastniki oz. skrbniki objektov  ga morajo izdelati, kadar je stopnja požarne ogroženosti vsaj 3, ali če se v objektu lahko nahaja več kot 100 ljudi.

Požarni načrt je namenjen predvsem gasilcem, ki opravljajo Javno gasilsko službo v okolišu, kjer se objekt nahaja. Ravno zaradi tega ga je potrebno predati lokalni gasilski enoti, saj ga bo lahko vodja gasilske intervencije uporabljal že med vožnjo na intervencijo.

Požarni načrt se deli na dva dela: na prikaz objekta v prostoru (makrolokacija) in na t.i. mikrolokacijo – prikaz požarne varnosti objekta v tlorisih posameznih etaž.

Požarni načrte lahko izdelamo po ogledu oz. na osnovi že obstoječih tlorisnih podlag v elektronski obliki, vi pa morate nato zgolj še poskrbeti za oddajo načrta lokalno pristojni gasilski enoti.

Načrt evakuacije:

Načrte evakuacije je potrebno izdelati za vsak prostor v objektu, ker se zbirajo ljudje, v kolikor je stopnja požarne ogroženosti vsaj 3, ali če se v objektu lahko nahaja več kot 100 ljudi.

Načrt evakuacije pogosto nosi neslavo obveznega dokumenta, ki je samemu sebi namen. Vendar temu še zdaleč ni tako. Poleg tega, da nam kaže najbližjo smer rešitve iz objekta v sili, nas dokument informira tudi z lokacijami najbližjih gasilnikov, zidnih hidrantov in ročnih javljalnikov požara, kar seveda pospeši naš odziv v primeru sile.

Načrte evakuacije lahko izdelamo po ogledu oz. na osnovi že obstoječih tlorisnih podlag v elektronski obliki.