Domov | Okoljske meritve

Okoljske meritve

Zdravo okolje je nujni pogoj za kakovostno življenje in dobre delovne rezultate. ZVD Zavod za varstvo pri delu zagotavlja zdravo delovno in življenjsko okolje s celostno paleto storitev štirih laboratorijev.

Več informacij

Združujemo najsodobnejša dognanja in tehnologije ter dolgoletno tradicijo prenašanja znanja med vrhunskimi strokovnjaki.

Naši strokovnjaki ugotavljajo onesnaženost okolja s preiskovanjem na terenu in analizami vzorcev v laboratorijih na Zavodu za varstvo pri delu.