Domov | Varnost pri delu | Izdelava navodil za varno in zdravo delo

Izdelava navodil za varno in zdravo delo

Predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu določajo, da mora delodajalec zagotoviti navodila za varno delo v pisni obliki. Ustrezna navodila so eden od osnovnih pogojev za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Kontakt

Gregor OSENAR

Navodila so potrebna za vse nevarne delovne postopke in procese, kjer obstaja možnost za poškodbe ali zdravstvene okvare. Navodila za varno delo dobi delodajalec že od proizvajalca delovne opreme, vendar je potrebno ta navodila dopolniti z morebitnimi specifičnimi okoliščinami uporabe opreme, morebitnimi prilagoditvami uporabe in sposobnostim delavcev.

Navodila za varno delo je potrebno izdelati zlasti v naslednjih primerih:

  • delo z nevarnimi snovmi,
  • pri premeščanju bremen, dela v skladiščih,
  • transport v objektu in okolici,
  • izvajanje zahtevnih vzdrževalnih del,
  • delo z električnim tokom,
  • opravlja obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;
  • delo z zahtevno delovno opremo – predvsem v primeru sprememb pri načinu uporabe le-te.