Domov | Varstvo pred požarom | Pregledi sistemov aktivne požarne zaščite (APZ)

Pregledi sistemov aktivne požarne zaščite (APZ)

Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite določaj skupine vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (SAPZ), obseg nadzora, zavezance v postopku nadzora, pogoje za izvajalce in tehnične preglednike, postopek preizkusa ter obliko, vsebino in postopek izdaje poročila in potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega SAPZ.

Kontakt

Andraž TANCEK

Nadzor vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite obsega:

  • preizkus vgrajenega SAPZ, ki ga izvajajo pooblaščeni pregledniki
  • tehnični nadzor vgrajenega SAPZ

Preizkus se izvaja kot prvi, periodični ali kot ponovni preizkus po odpravi pomanjkljivosti ter obsega pregled dokumentacije in izvedenega stanja ter praktični preizkus delovanja vgrajenega SAPZ.

Naši tehnični pregledniki elektro in strojne stroke opravljajo preizkuse vseh vrst vgrajenih SAPZ, kot so:

  • sistemi za odkrivanje in javljanje požara,
  • sistemi za odkrivanje in javljanje gorljivih plinov ali par,
  • sistemi za nadzor dima in toplote (NDT),
  • gasilni sistemi s tekočim, plinastim ali drugim gasilom,
  • varnostna razsvetljava in
  • drugi sistemi aktivne požarne zaščite.

Veljavnost potrdila je 3 leta za vse SAPZ.