Domov | Tehnična varnost | Kontrolni organ ZVD

Kontrolni organ ZVD

Kontrolni organ ZVD opravlja kontrole dvigal, strojev in tlačne opreme.

Kontakt

Ivan BOŽIČ

Kontrolni organ je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 in izvaja kontrole proizvodov – ugotavlja njihovo skladnost s specifičnimi zahtevami oziroma, na podlagi strokovne presoje, s splošnimi zahtevami.

Pri tem se najvišje vodstvo zavezuje, da KO vzdržuje status kontrol tipa A na področju dvigal in strojev ter tipa C na področju tlačne opreme, kar pomeni, da skrbi, da ne obstajajo razlogi in dejavniki, ki bi lahko vplivali na nepristranskost, neodvisnost in poštenost njegovega delovanja.