Domov | Tehnična varnost | Neionizirajoča sevanja

Neionizirajoča sevanja

Opravljamo merjenje električnih, magnetnih in elektromagnetnih polj ter umetnih optičnih sevanj in izdelujemo ocene vpliva na okolje.

Kontakt

Andraž TANCEK

Na področju neionizirajočih sevanj in merjenja električnih veličin so naše dejavnosti:

  • merjenje električnih, magnetnih in elektromagnetnih polj:
    • merjenje statičnega in kvazistatičnega magnetnega polja
    • merjenje električnih in magnetnih nizkofrekvenčnih polj od 5 Hz do 100 kHz (daljnovodno omrežje, hišna napeljava, gospodinjski aparati, industrijski viri …)
    • merjenje elektromagnetnih visokofrekvenčnih polj od 100 kHz do 18 GHz (radijski in televizijski oddajniki, sistemi mobilne telefonije vseh generacij, radarji …)
  • merjenje umetnih optičnih sevanj valovnih dolžin med 180 nm in 1100 nm v območjih UV, VIZ in NIR, na delovnih mestih
  • meritve UV sevanja solarijev in podobnih virov
  • izdelava ocen vpliva na okolje (izračuni obremenitev okolja z elektromagnetnimi polji za nizko- in visokofrekvenčne vire neionizirajočega sevanja)