Domov | Varnost pri delu | Preizkus in pregled delovne opreme

Preizkus in pregled delovne opreme

Z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme se preverja njihovo skladnost s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, s čimer se delavcem, ki rokujejo z delovno opremo, zagotovi njena varna uporaba.

Kontakt

Gregor OSENAR

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/2004) podrobneje  opredeljuje, da mora delodajalec zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom, ali po premestitvi na drugo delovno mesto, pregleda pristojna oseba, ki izda potrdilo, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi. V pravilniku je določena tudi perioda preverjanje in sicer:

  • v rokih, ki jih je določil proizvajalec;
  • v primeru, da proizvajalec ne določi rokov, mora delodajalec zagotoviti periodične preglede in preskuse v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev;
  • delovno opremo s katero se jedke snovi (korozivne, agresivne) obdelujejo, predelujejo ali uporabljajo v druge namene, opravljajo v rokih, ki ne smejo biti daljši od 24 mesecev.

Za vašo organizacijo lahko na podlagi pooblastila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvajamo prve ali obdobne preglede in preizkuse delovne opreme.