Domov | Varstvo pred požarom | Požarni red

Požarni red

Pripravljamo dokumentacijo po predpisih o požarni varnosti (požarni redi, požarni načrti, načrti evakuacije, ocene požarne ogroženosti) za vse vrste objektov in tehnologij.

Kontakt

Gregor OSENAR

Požarni red sledi ugotovljeni stopnji požarne ogroženosti objekta, na osnovi katere se v  požarnem redu določijo ukrepi za zagotovitev varstva pred požarom v vaših poslovnih prostorih.

V kolikor se vaše podjetje nahaja v večnamenskem objektu oz. objektu, kjer je več poslovnih subjektov, morate od upravnika oz. lastnika objekta vedno zahtevati vso dokumentacijo s področja varstva pred požarom, med drugim tudi skupni požarni red objekta, na osnovi katerega se ugotovijo obveze vsakega uporabnika prostorov obravnavanega objekta.

Ko vam predamo izdelan požarni red, morate poskrbeti zgolj še za podpis odgovorne osebe podjetja, s čimer požarni red stopi v veljavo, seznanitev vseh zaposlenih, kar potrdijo s podpisom v priloženo tabelo, in vestno izpolnjevanje evidenc, ki se nahajajo v prilogi požarnega reda.