Domov | Center medicine dela, prometa in športa | Informativni izračun cene zdravstvenega pregleda

Informativni izračun
cene zdravstvenega pregleda

Cena preventivnega zdravstvenega pregleda je odvisna od obsega zdavstvenega pregleda. Obseg pa je odvisen od delovnega mesta, zdravstvenega dela ocene tveganja oziroma podatkov/tveganj, ki jih napišete na napotnico.

Na podlagi omenjenih podatkov nato zdravnik določi obseg zdravstvenega pregleda.

Za natančno ponudbo nam pišite ali nas pokličite:

S spodnjim obrazcem lahko naredite okvirni izračun cene preventivnega zdravstvenega pregleda glede na podatke iz vašega zdravstvenega dela ocene tveganja. V izračunu so že všteti pregledi in preiskave, ki so vključeni v vsak preventivni zdravstveni pregled (označeni s kljukico).

Izračun zdravstvenega pregleda

  Označite zdravniški pregled oz. preiskavo

  Pregled pri specialistu medicine dela, prometa in športa z anamnezo (ciljana anamneza glede na dejavnike tveganja pri delu)/zunanji partner
  Pregled pri specialistu medicine dela, prometa in športa z anamnezo (ciljana anamneza glede na dejavnike tveganja pri delu)/pogodbeni partner

  * Antropometrične meritve z določitvijo indeksa telesne mase

  * Laboratorijske preiskave krvi in urina, SR, hem.(levkociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV,MCH,MCHC), krvni sladkor, tipizacija lipidov (holesterol, HDL holesterol, LDL holesterol in trigliceridi), analiza urina(levkociti, proteini, glukoza, urobilin., bilirubin ter sediment)
  Jetrni testi (AST, ALT, gama GT)
  Testi ledvične funkcije (sečnina, kreatinin)
  * Testiranje vida na aparatu Rodatest
  * EKG preiskava srca
  Spirometrija – testiranje pljučne funkcije
  BFV (preiskava ravnotežnega aparata) – pri delu na višini
  ADG (preiskava sluha)
  Pregled pri psihologu – pri delu na višini, vožnja, nočno delo,..
  Perimetrija -preiskava vidnega polja
  Niktometrija – kontrastni vid
  Pregled pri oftalmologu, tonometrija (merjenje očesnega tlaka), refraktometrija (elektronsko merjenje dioptrije) – v kolikor so rezultati na »rodatestu« slabi
  Pregled pri oftalmologu /RAZŠIRJEN, tonometrija (merjenje očesnega tlaka), refraktometrija (elektronsko merjenje dioptrije), pregled očesnega ozadja,…
  Kapljice za širjenje zenic- pri razširjenem oftalmološkem pregledu
  CDT- specifični pokazatelj škodljive rabe alkohola
  Analiza urina (na psihoaktivne substance)
  Pletizmografija
  Termodermogram
  RTG pljuč in srca
  Cikloergometrija – obremenitveni test srčno žilnega sistema
  * Obvestilo pregledovancu
  * Zdravniško spričevalo
  Pregled zdravstvene dokumentacije (predhodni pregled)

   

   

  Vaš email:

  V skladu s 36. členom ZVZD-1, Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur.I.RS, št. 87/2001(29/2003 popr.), 124/2006) ter Pravilnikom o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev (Ur. l. RS, št. 2/2004) za podajo mnenja o delazmožnosti zdravnik glede na specifičnost delovnih mest lahko opravi še dodatne preiskave.

  Dodatne preiskave se zaračunajo po veljavnem ceniku.