Zdravje in varnost
sta naši temeljni vrednoti.
Medicina dela
in športa
Specialistični
pregledi
Zdravo življenjsko
in delovno okolje
Varnost pri delu in
varstvo pred požarom

Na leto
opravimo
več kot

1 +
medicinskih
pregledov
1 +
managerskih
pregledov
1 +
pregledov
dvigal
1 +
pregledov virov
sevanja
1 +
meritev doz sevanja
delavcev

Obvestila

Navodila za ukrepanje ter obravnave pozitivnih primerov ali stikov s COVID-19 v podjetju

Za lažje razumevanje in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev so v nadaljevanju zapisani predvideni koraki do izdaje karantenskega potrdila.

Uradne ure

Ponedeljek - Četrtek

6.00 - 15.00

Petek

6.00 - 14.00

Aktualno

USPOSABLJANJA IN SEMINARJI

Aktualni seminarji
Priprava na strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu

Datum začetka: 25. 5. 2022 (Prestavljen rok – 18.5. – 20.5.)

Aktualni seminarji
Usposabljanje zaposlenih v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom – ZOOM

Datum začetka: 26.05.2022 ob 14.30

Aktualni seminarji
Usposabljanje s področja osnovnih andragoških znanj

Datum začetka: 27.5.2022

Aktualni seminarji
Usposabljanje – Svetovalec za kemikalije

Datum začetka: 30.5.2022

Aktualni seminarji
Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji

Datum začetka: 13.6.2022

Strokovna
revija

Delo in varnost

št. 2 | 2022

  • Novosti na področju preverjanja in vzdrževanja el. inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele
  • Povrnitev premoženjske škode pri delovnih nezgodah
  • Požar gospodarskega poslopja v Besnici
  • Zdravju škodljive kemikalije
  • Izpostavljenost pacientov ionizirajočemu sevanju v diagnostični radiologiji
Znanstvena priloga
  • Metabolični sindrom in telesna vadba
  • Učinkovitost in smiselnost ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 na delovnih mestih v Sloveniji
  • Poklicni kožni rak
  • Varovanje zdravja v obdobju dela od doma

Predstavitveni
katalog