Zdravje in varnost
sta naši temeljni vrednoti.
Medicina dela
in športa
Specialistični
pregledi
Zdravo življenjsko
in delovno okolje
Varnost pri delu in
varstvo pred požarom

Na leto
opravimo
več kot

1 +
medicinskih
pregledov
1 +
managerskih
pregledov
1 +
pregledov
dvigal
1 +
pregledov virov
sevanja
1 +
meritev doz sevanja
delavcev

Obvestila

Navodila za ukrepanje ter obravnave pozitivnih primerov ali stikov s COVID-19 v podjetju

Za lažje razumevanje in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev so v nadaljevanju zapisani predvideni koraki do izdaje karantenskega potrdila.

Uradne ure

Ponedeljek - Četrtek

6.00 - 15.00

Petek

6.00 - 14.00

Aktualno

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Naložbo sta sofinancirala
Evropska unija in
Republika Slovenija

Naziv operacije:
SE ZVD
Cilj operacije:
Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov

Strokovna
revija

Delo in varnost

št. 4 | 2023

  • Evropska unija podvojila floto rescEU za gašenje požarov za poletje 2023
  • »Reševalni pas« praznuje 10 let
  • Vpliv Zakona o varnosti in zdravju pri delu na operativno delo gasilcev
  • Nevarna stvar in nevarna dejavnost s sodno prakso
  • Požar v pokritem vkopu Malečnik
  • Na poti do trajnostnega razvoja podjetja sta pomembna varnost in zdravje pri delu
  • Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta
  • Uspešna podjetja prihodnosti se znajo spoprijeti z žalovanjem
  • Depresija med športniki
Znanstvena priloga
  • Presečišče odvisnosti od drog in delovne uspešnosti

Predstavitveni
katalog