Zdravje in varnost
sta naši temeljni vrednoti.
Medicina dela
in športa
Specialistični
pregledi
Zdravo življenjsko
in delovno okolje
Varnost pri delu in
varstvo pred požarom

Na leto
opravimo
več kot

1 +
medicinskih
pregledov
1 +
managerskih
pregledov
1 +
pregledov
dvigal
1 +
pregledov virov
sevanja
1 +
meritev doz sevanja
delavcev

Obvestila

Navodila za ukrepanje ter obravnave pozitivnih primerov ali stikov s COVID-19 v podjetju

Za lažje razumevanje in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev so v nadaljevanju zapisani predvideni koraki do izdaje karantenskega potrdila.

Uradne ure

Ponedeljek - Četrtek

6.00 - 15.00

Petek

6.00 - 14.00

Aktualno

USPOSABLJANJA IN SEMINARJI

Aktualni seminarji
Usposabljanje s področja osnovnih andragoških znanj

Datum začetka: 02.06.2023

Aktualni seminarji
Usposabljanje za delavce elektro stroke in elektrotehnično poučene delavce

Datum začetka: Prestavljeno na september

Aktualni seminarji
Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji

Datum začetka: 12.06.2023

Aktualni seminarji
Varno delo z nevarnimi kemikalijami

Datum začetka: 14.06.2023

Aktualni seminarji
Usposabljanje reševalcev iz dvigal

Datum začetka: 20.06.2023

Aktualni seminarji
ADR usposabljanje voznikov za prevoz nevarnega blaga

Datum začetka: 29.06.2023

Aktualni seminarji
Usposabljanje zaposlenih v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom – ZOOM

Datum začetka: 06.07.2023 ob 14.30

Aktualni seminarji
Priprava na strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu

Datum začetka: 29.08.2023

Strokovna
revija

Delo in varnost

št. 2 | 2023

  • Alkoholiziranost na delovnem mestu
  • Požar litij-ionskih hranilnikov v stanovanjskem objektu
  • Analiza poklica: gasilec
  • Alkoholizem in zasvojenost na delovnem mestu: posledice in strategije preprečevanja
  • Alkohol na delovnem mestu: od psiholoških vzrokov do posledic
  • Delo in delovanje ledvic
  • Ko bolezen postane invalidnost
  • Izpostavljenost titanovemu dioksidu na delovnem mestu − mejne vrednosti, 2. del
Znanstvena priloga
  • Zdravstvena reforma naj temelji na ustrezni gibalni rehabilitaciji in prehranski podpori

Predstavitveni
katalog