Zdravje in varnost
sta naši temeljni vrednoti.
Medicina dela
in športa
Specialistični
pregledi
Zdravo življenjsko
in delovno okolje
Varnost pri delu in
varstvo pred požarom

Na leto
opravimo
več kot

1 +
medicinskih
pregledov
1 +
managerskih
pregledov
1 +
pregledov
dvigal
1 +
pregledov virov
sevanja
1 +
meritev doz sevanja
delavcev

Obvestila

Navodila za ukrepanje ter obravnave pozitivnih primerov ali stikov s COVID-19 v podjetju

Za lažje razumevanje in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev so v nadaljevanju zapisani predvideni koraki do izdaje karantenskega potrdila.

Uradne ure

Ponedeljek - Četrtek

6.00 - 15.00

Petek

6.00 - 14.00

Aktualno

USPOSABLJANJA IN SEMINARJI

Aktualni seminarji
Usposabljanje zaposlenih v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom – ZOOM

Datum začetka: 26.1.2023 ob 14.30

Aktualni seminarji
Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji

Datum začetka: 13.02.2023

Aktualni seminarji
Priprava na strokovni izpit iz varstva pred požarom

Datum začetka: 28.02.2023

Strokovna
revija

Delo in varnost

št. 6 | 2022

  • Ne pozabimo na varnost in zdravje ter požarno varnost tudi doma
  • Novi priročnik Osebna varovalna oprema
  • Varstvo mladih delavcev
  • Prva pomoč pri srčnem zastoju
  • Tehnični in organizacijski ukrepi za skladiščenje kemikalij
  • Nevarne snovi/zmesi = nevarno blago?
  • Dolgočasje – tihi ubijalec na delu
  • Učenje s pomočjo pozitivnih in negativnih posledic našega vedenja
Znanstvena priloga
  • Atletsko Stopalo (Tinea Pedis)

Predstavitveni
katalog