Domov | Sevanje in dozimetrija | Osebna dozimetrija

Osebna dozimetrija

Opravljamo meritve ravni obsevanosti oseb, ki so izpostavljene ionizirajočemu sevanju.

Kontakt

Dušan KONDA

Opravljamo meritve ravni obsevanosti oseb, ki so izpostavljene ionizirajočemu sevanju zunanjih virov na delovnem mestu (osebna dozimetrija) in meritve ravni obsevanosti pacientov, izpostavljenih pri radioloških posegih v zdravstvu (klinična dozimetrija).