Domov | Tehnična varnost | Dvigala

Dvigala

(kontrole tipa A)
Izvajamo kontrole dvigal in preverjamo njihovo skladnost s pravilnikom o varnosti dvigal:

Kontakt

Ivan BOŽIČ

  • kontrole dvigal pred uporabo
    • končni pregled za dvigala s certifikatom o preskusu tipa
    • preverjanje enote (modul G)
  • kontrole dvigal, ki so v uporabi (periodični pregledi, prevzemni pregledi po bistvenih spremembah ali nezgodah)