Domov | Tehnična varnost | Oprema pod tlakom

Oprema pod tlakom

(kontrole tipa C)
Na podlagi Pravilnika o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom izvajamo uvodne, periodične in izredne kontrole opreme pod tlakom za:

Kontakt

Drago VIZOVIŠEK

  • kurjeno ali drugače ogrevano opremo pod tlakom z nevarnostjo pregrevanja,
  • tlačne posode in
  • cevovode.

Prav tako opravljamo periodične kontrole za varovalno opremo – varnostne ventile.

Pred izvajanjem kontrol lahko opremo tudi ustrezno pripravimo in poskrbimo, da je kljub temu zagotovljena nepristranskost in neodvisnost izvajanja obeh storitev.