Domov | Varstvo pred požarom | Vaja evakuacije

Vaja evakuacije

Izvedba praktičnega usposabljanja zaposlenih za izvajanje evakuacije je obvezna vsako leto v požarno bolj ogroženih objektih, kjer je stopnja požarne ogroženosti vsaj 3, ali če se v objektu lahko nahaja več kot 100 ljudi.

Kontakt

Gregor OSENAR

Izvedbe klasičnih vaj evakuacije s sprožitvijo požarnega alarma in evakuacijo vseh prisotnih iz objekta so najbolj priporočljive, saj bodo vaši zaposleni tako spoznali zvočni opozorilni znak in spoznali poti, ki vodijo na varno, do zbirnega mesta.

Klasična izvedba vaje evakuacije ni vedno možna, zato se lahko ta vsakoletna zaveza izpolnjuje tudi z ogledom evakuacijskih poti in npr. ob prisotnosti oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Po zaključku vaj, vašim zaposlenim na zbirnem mestu podamo nekaj ključnih opažanj in priporočil ter pripravimo zapisnik o izvedbi.