Domov | Tehnična varnost | Protieksplozijska zaščita

Protieksplozijska zaščita

Gorljivi plini, vnetljive tekočin ali gorljiv prah lahko povzročijo eksplozijo. Podjetja zato morajo skrbeti za ustrezno protieksplozijsko zaščito.

Kontakt

Andraž TANCEK

Podjetjem pomagamo pri izpolnjevanju obveznosti na tem področju na podlagi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti v primerih:

  • če se v delovnem procesu uporablja, skladišči ali drugače manipulira z lahko vnetljivimi plini in tekočinami
  • kadar pri proizvodnji ali pri manipulaciji nastaja gorljiv prah v količini in obliki, da obstaja možnost ustvarjanja potencialno eksplozivne atmosfere

Sodelujemo in svetujemo pri:

  • izdelavi elaboratov eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja
  • usposabljanju delavcev, ki delajo v področjih eksplozijske ogroženosti
  • pripravi pisnih navodil in drugih internih listin
  • izvajanju vseh ukrepov protieksplozijske zaščite
  • nevarnosti elektrostatike v delovnem in življenjskem okolju: izvajamo meritve kopičenja elektrostatičnega naboja ter elektrostatičnih lastnosti materialov in pomagamo pri odpravi nevarnosti