Domov | Varnost pri delu | Higiena živil in HACCP

Higiena živil in HACCP

Opravljamo zdravstvene higienske preglede s svetovanjem, ki temelji na Zakonu o nalezljivih bolezni. Naročnikom strokovno pomagamo pri opravljanju notranjega nadzora na podlagi sistema HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point). Prav tako odvzemamo vzorce za laboratorijsko preskušanje zdravstvene ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.

Kontakt

Fanči AVBELJ

Naše dejavnosti so tako:

 • strokovno svetovanje – verifikacija sistema HACCP:
  • pregled zahtev dokumentacije HACCP na dejanske postopke dela s poročilom
  • pregled higienske ureditve objekta, postopkov dela, dokumentacije v procesu, predlog korektivnih ukrepov, verifikacija postopkov z odvzemi vzorcev, mnenje
 • strokovno svetovanje – posodobitev HACCP dokumentacije
 • vzorčenje – odvzem vzorcev:
  • odvzem vzorcev brez mnenja
  • mnenje k rezultatom laboratorijskega preskusa
 • dodatno individualno svetovanje
 • usposabljaje zaposlenih v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom:
  • usposabljanje delavcev – program popolnoma prilagodimo potrebam naročnika (vsebinsko in časovno)
  • usposabljanje odgovornih oseb – program popolnoma prilagodimo potrebam naročnika (vsebinsko in časovno)
 • strokovni pregledi premičnih in nepremičnih objektov glede njihove zdravstveno higienske ustreznosti ter izdelava mnenja
 • Usposabljanje za odgovorne osebe za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varne oskrbe z vodo.
 • Dezinfekcija pitne vode in vodovodnega omrežja (klorni šok)