Domov | Sevanje in dozimetrija

Sevanje in dozimetrija

Delujemo na področju varstva pred sevanji in osebne dozimetrije, opravljamo meritve radioaktivnosti, ukvarjamo se z okoljskimi ekološkimi meritvami, kot so meritve emisij snovi v zrak, izvajamo meritve hrupa in gradbene akustike, merimo tudi toplotno udobje in osvetljenost.

Več informacij
Število pregledov virov sevanja po letih
Letno število oseb v dozimetriji

Pregledi virov sevanja na leto

1 +
pregledov v medicini
in veterini
1 +
pregledov v industriji in
raziskovalnih ustanovah
1 +
ocen varstva pred sevanji, ki opisujejo stanje varstva pred sevanji in doze delavcev v delovni organizaciji