Domov | Sevanje in dozimetrija | Meritve radioaktivnosti

Meritve radioaktivnosti

Opravljamo meritve radioaktivnosti v vseh vrstah vzorcev.

Kontakt

dr. Gregor OMAHEN

  • Kontrolne meritve vzorcev hrane (za uvoz in izvoz),
  • meritve in določitev specifičnih aktivnosti radionuklidov (radioaktivnosti) Sr-89/90 v živilih, mleku, zemlji, v zraku in padavinah ter J-131 v mleku ter
  • meritve radioaktivnosti na terenu (in-situ).