NPK varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga – ZAČETNI IN OBNOVA

Skladno z določili 28. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06) in razdelkom 1.8.3 Evropskega sporazuma v mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) morajo vse pravne osebe in samostojni podjetniki, katerih dejavnost je povezana s prevozom nevarnega blaga imenovati varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga. ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. bo organiziral strokovno usposabljanje za varnostne svetovalce skladno z določili odredbe o izobraževanju in programu poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, Uradni list RS, št. 125/2000. Po usposabljanju bo izvedeno tudi preverjanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije, ki jo izvajamo na podlagi vpisa v razvid izobraževalnih organizacij Ministrstva za šolstvo in šport št.

VABILO

Termin:

Datum začetka: 12.9.2022
Datum zaključka: 14.9.2022 – Izpit: 3.10.2022

Lokacija:

ZVD d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana Polje

Kotizacija:

Cena ZAČETNEGA usposabljanja na kandidata znaša 880,00 EUR. V ceno ni vključen DDV. V ceno je vključena literatura (Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR 2021), preizkus znanja pred komisijo za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, certifikat o opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji, potrdilo o ustrezni usposobljenosti varnostnega svetovalca/varnostne svetovalke ter postrežba med odmorom.

Cena OBNOVITVENEGA usposabljanja na kandidata znaša 570,00 EUR. V ceno ni vključen DDV. V ceno je vključen preizkus znanja pred komisijo za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, certifikat o opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji, potrdilo o ustrezni usposobljenosti varnostnega svetovalca/varnostne svetovalke ter postrežba med odmorom.

Znesek pred pričetkom seminarja nakažite na računa Zavoda: – IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,
– BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-127352

Odjava:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Kontakt:

Jana Cigula
T 01 58 55 102
M
041 616 901


    Prijavitelj:


    Plačnik


    Udeleženci:


    DA, strinjam se s pogoji poslovanja