Radon na delovnem mestu - informacija za podjetja

Domov > Okolje > Radioaktivni radon - meritve po Sloveniji > Radon na delovnem mestu - informacija za podjetja

Verjetno ste v zadnjem času zasledili povečano zanimanje za meritve radona. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1, Uradni list 76/17) določa, da je na območjih, ki so prepoznana kot območja z več radona, potrebno opraviti meritve radona na delovnih mestih do 20.3.2021.

Kaj je radon in kako pride v zaprte prostore?

Radon je naravni radioaktivni plin, ki nastaja pri razpadu radija v zemlji in počasi prodira na površje. Na prostem se hitro dvigne v višje ležeče sloje atmosfere, v zaprtih prostorih pa se lahko akumulira doseže zelo visoke koncentracije.

Zakaj je nevaren?

Radioaktivni plin radon in njegovi potomci lahko povzročijo pljučnega raka. V Sloveniji se približno vsak deseti primer pljučnega raka pripisuje radonu (med 90 in 180 vsako leto).

Ali ste vedeli?

 • Da so koncentracije radona v zaprtih prostorih tipično višje v zimskih mesecih.

Prvo meritev opravimo v zimskem času, ko so koncentracije radona tipično višje. V primeru preseganja se meritev ponovi še v poletnem času, da dobimo letno povprečje.

Območja z več radona

Območja z več radona so določena v Uredbi o nacionalnem radonskem programu (Ur.L. RS št. 18/18) in so ozemlja občin:

Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje - Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren - Kostanjevica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Vrhnika, Žužemberk.

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti določa, da je meritve na delovnih mestih treba opraviti do 20.3.2021, rezultati pa so trajni (oziroma veljajo, dokler se razmere bistveno ne spremenijo, npr. zaradi gradbenih posegov v prostoru). V 181. členu ZVISJV-1 za primer, da delodajalec obveznih meritev ne izvede, predpisuje globe za pravne osebe.

Meritve lahko izvaja pooblaščeni izvajalec meritev radona, ki ga pooblasti Ministrstvo za zdravje. ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. ima pooblastilo št. 1864-11/2018-2.

Ali moram v svojem podjetju opraviti meritve radona?

Delodajalci so v skladu z novo zakonodajo dolžni izvesti meritve koncentracije radona na delovnih mestih v pritličnih in kletnih prostorih, ki se nahajajo na območjih z več radona.

Meritve je potrebno opraviti, če

 • Imate delovne prostore na območjih z več radona
 • in sicer v pritličnih ali kletnih delovnih prostorih

Meritve niso potrebne, če

 • nimate poslovnih prostorov v zgoraj naštetih občinah
 • oziroma imate delovne prostore v naštetih občinah, vendar samo v višje ležečih etažah (prvo nadstropje in višje)

Koliko meritev potrebujemo?

Zadošča ena meritev za tlorisno površino okrog 150 m2. Če imate kakšne posebnosti, lahko skupaj določimo potrebno število meritev.

Kaj če imamo preseženo koncentracijo radona?

Rezultate meritev poročamo samo pooblaščeni osebi v podjetju. Če so bile izmerjene presežene vrednosti koncentracije radona, vam poskušamo razložiti, kaj te vrednosti pomenijo in vam glede na rezultate meritve svetujemo, kateri ukrepi so za vas najbolj primerni, da zagotovite zdravo delovno okolje zase in za svoje zaposlene.

O Laboratoriju za meritve radioaktivnosti

 • Zavod za varstvo pri delu ima 60-letno tradicijo na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji
 • edini slovenski izvajalec meritev radona
 • strokovne in cenovno ugodne meritve radona
 • rezultate razumljivo razložijo pooblaščeni izvedenci za področje radona
 • samo strokovnjaki ZVD so pooblaščeni od Ministrstva za zdravje

Kontakt

Tim strokovnjakov Zavoda za varstvo pri delu vam je z veseljem na voljo za nadaljnje informacije.
Pišite nam na: radon@zvd.si, ali nas pokličite:

 • Peter Jovanovič (01 5855 138, 031 306 703)
 • Marko Giacomelli (01 5855 185, 040 271 145)
 • Gregor Omahen (01 5855 104, 041 336 784)
 • Manca Podvratnik (01 5855 158, 041 293 549)