Oskrba s pitno vodo, sanitacija pitne vode in kontrole bazenskih kopalnih voda

Domov > Varnost pri delu > Oskrba s pitno vodo, sanitacija … nskih kopalnih voda

1. Pitna voda

 • Izvajanje notranjega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in njene skladnosti s predpisi v smislu določil Pravilnika o pitni vodi.
 • Izdelava HACCP dokumentacije za večje in manjše vodovodne sisteme v sodelovanju z upravljavci le –teh.
 • Izdelava priporočil za izvajanje dobre higienske prakse na vodovodnih sistemih.
 • Izvedba predavanj in delavnic s tematiko *Dobra higienska praksa* na vodovnih sistemih za vse osebe, ki pri svojem delu prihajajo v stik s pitno vodo.
 • Izvedba strokovnih dezinfekcij in *t.i. klornih šokov* nove oz. obstoječe vodovodne napeljave (bodisi  javnih cevovodov in  internih cevovodov v javnih ali individualnih objektih) z izdelavo Izjave o ustreznosti vodovodne napeljave za prenos zdravstveno ustrezne pitne vode.
 • Izvedba vzorčenja pitne vode iz večjih in manjših vodovodnih sistemov za potrebe notranjega nadzora.
 • Opredelitev ukrepov in izdelava dokumentacije za preprečevanje razvoja legioneloz  v vodovodnem omrežju.
 • Izvedba  predavanj in delavnic s tematiko *Preprečevanje razvoja legioneloz v vodovodnem omrežju*.
 • Izvedba vzorčenja pitne vode z namenom ugotavljanja prisotnosti vrste Legionella v vodovodnem omrežju.

2. Bazenska kopalna voda

 • Izdelava načrta zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oz. bazenskega kopališča.
 • Izvedba vzorčenja s pripadajočimi meritvami bazenskih kopalnih voda in izdelava Poročila o skladnosti bazenske kopalne vode in njeni primernosti za kopanje, v skladu s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih.

Kontaktna oseba:

Fanči Avbelj

T:+ 386 (0)1 585 51 21, F:+ 386 (0)1 585 51 74, G:+ 386 (0)41 658 953
E: Fanči Avbelj