Varnost pri delu

Domov > Varnost pri delu

Izvajamo celovite naloge varnosti in zdravja pri delu ter merjenja toplotnega udobja in osvetljenosti.

Opravljamo celovite naloge na področju varnosti in zdravja pri delu:

 • strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu v skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu,
 • strokovne naloge varstva pred požarom v skladu z zakonom o varstvu pred požarom,
 • periodične preiskave fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju,
 • periodične preiskave kemijskih škodljivosti v delovnem okolju,
 • prvi in periodični pregledi in preskusi delovne opreme (stroji, naprave, postroji, industrijska dvigalna oprema in naprave …),
 • strokovne podlage za izjave o varnosti z ocenami tveganja in njihove revizije,
 • svetovanje pri vzpostavljanju sistemov OHSAS18000,
 • preizkuse ustreznosti ergonomskih razmer pri delu z zaslonsko opremo,
 • pregledi igral in igrišč,
 • usposabljanje delavcev za varno delo in
 • pogodbeno izvajanje vseh strokovnih nalog

Na področju toplotnega udobja in osvetljenosti izvajamo:    

 • meritve toplotnega udobja na delovnem mestu – mikroklimatski pogoji dela na osnovi temperature, vlage in hitrosti gibanja zraka
 • študije sanacij in svetovanje glede toplotnih razmer in prezračevanja na delovnih mestih in načrtovanje ukrepov pri novih objektih in rekonstrukcijah
 • meritve osvetljenosti in svetlosti na delovnem mestu
 • študije sanacij in svetovanje glede svetlobnih razmer na delovnih mestih in načrtovanje ukrepov pri novih objektih in rekonstrukcijah

Prav tako izvajamo:

 • preglede in kontrolne preskuse zaklonišč za izdajo potrdil o primernosti
 • tehnične pregledi objektov, kjer kot strokovnjaki – izvedenci za vsa področja sodelujemo v komisijah upravnih enot pri tehničnih pregledih objektov po zakonu o graditvi objektov