Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Usposabljanje - Svetovalec za kemikalije

V skladu s 45. a členom Zakona o kemikalijah (ZKem-B, Uradni list RS, št. 16 /2008 z dne 15.02.2008) in Pravilnikom o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi (Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25.05.2010) izvajamo tečaje in preizkuse znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi. V 45.a členu zakon določa, da vse  pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet iz 44. člena zakona, določijo enega ali več svetovalcev za kemikalije z najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske (vključno z varnostni inženirji), farmacevtske ali agronomske smeri, ter z opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

Tečaj bo potekal preko interneta / ZOOM program,  ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek.

USPOSABLJANJE JE NAMENJENO TUDI VSEM TISTIM, KI IMAJO ŽE OPRAVLJEN PREIZKUS ZNANJA IN SE ŽELIJO SEZNANITI Z NOVOSTMI IN SPREMEMBAMI!

Lokacija:
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana - Polje

Termin:

  • 27. in 28. september 2021 s pričetkom ob 9. uri
  • Izpiti: 11. oktober 2021

Kotizacija:

Kotizacija znaša 396,00 EUR z DDV. V ceno je vključena organizacija in izvedba izobraževanja, pisno gradivo, ustni preizkus znanja, izdaja potrdila o opravljenem usposabljanju ter malica med odmorom. Kotizacija brez opravljanja ustnega preizkusa znanja znaša 277,00 EUR z DDV.

POPUST: pri internetni izvedbi tečaja (webinar) udeleženci prejmejo 20 % popusta pri plačilu kotizacije

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka posveta na poslovni račun zavoda:

02924-0013679128 s sklicem na številko 23000-9999-118343

Odjava:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Kontaktna oseba:

Jana Cigula, T 01 585 51 02, M 041 616 901, F 01 585 51 01

Prijava na seminar

Vsi seminarji