Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Priprava na strokovni izpit iz varstva pred požarom

V skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11, 61/11 popr.) se lahko k splošnemu delu strokovnega izpita prijavi oseba, ki ima najmanj srednjo strokovno ali splošno izobrazbo, k posebnemu delu oziroma k skupnemu opravljanju splošnega in posebnega dela strokovnega izpita, pa oseba, ki ima najmanj višješolsko izobrazbo ali višjo strokovno izobrazbo.

Kandidat vloži prijavo na izpit na Upravo RS za zaščito in reševanje. Informacije v zvezi z izpitom preverite na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

Lokacija:
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana - Polje

Termin:
27. 9. in 28. 9. 2021

Kotizacija:

Kotizacija na udeleženca znaša 468,00 € brez DDV. V ceno so vključena predavanja, gradivo ter postrežba med odmori. 

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka seminarja na poslovni račun zavoda:
- IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,
- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-115591

Odjava:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Kontaktna oseba:

Jana Cigula, T 01 58 55 102 M 041 616 901

Prijava na seminar

Vsi seminarji