Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Priprava na strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) določa program strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu za strokovne delavce in delodajalce, ki sami prevzamejo opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, postopek prijave k strokovnemu izpitu, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, postopek opravljanja strokovnega izpita, izdajanje potrdil o strokovnem izpitu, stroške strokovnega izpita in izpitne komisije, vodenje evidence o strokovnih izpitih ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita.

Lokacija:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana - Polje

Termina:

  • 3. 11. - 5. 11. 2021
  • Izpit: 23. in 24. 11. 2021

Kotizacija:

Kotizacija na udeleženca znaša 650 € z DDV. V ceno so vključena predavanja, gradivo ter postrežba med odmori. Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka seminarja na poslovni račun zavoda:
- IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,
- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-120569

Odjava:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Kontaktna oseba:

Jana Cigula, T 01 58 55 102 - direktna, M 041 616 901

Prijava na seminar

Vsi seminarji