Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. organizira USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI za delavce, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj.

TERMIN: od ponedeljka 14. do petka 18.02.2022

(dolžina je odvisna od dejavnosti, ki jo izvajate in je lahko od 1 dneva pa do 4 dni).
Prav tako je od dejavnosti odvisno, kdaj začnete z usposabljanjem: ponedeljek, torek ali petek. Začetek je vsak dan ob 9:00

KRAJ: Predavalnica ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana

V PRIMERU NEUGODNE EPIDEMIOLOŠKE SLIKE, BOMO USPOSABLJANJE IZVEDLI PREKO APLIKACIJE ZOOM. Zato je v prijavi nujno navesti e-naslov udeleženca.

TERMINI PO SKUPINAH/DEJAVNOSTIH

14.02.2022 – SAMO ZA »ENODNEVNE« SKUPINE

o    MEDICINA: DENSITOMETRIJA, MEDICINA-OSTALI
o    INDUSTRIJA: OSTALI, PRETOČNI RTG, RADIOSKOPSKE KABINE

15.02.2022 – 16.02.2022

o    MEDICINA: DIAGNOSTIČNI RTG, VETERINA, INDUSTRIJA: MERJENJE RADIOAKTIVNOSTI

15.02.2021 - 17.02.2022

o    MEDICINA: INTERVENTNI RTG, CT, MM
o    INDUSTRIJA: PRENOSNI XRF, SONDE ZA MERJENJE GOSTOTE

15.02.2022 – 16.02.2022

o    ODPRTI VIRI (Laboratoriji s tekočimi ali praškastimi radioaktivnimi snovmi)

15.02.2022 – 17.02.2022

o    NUKLEARNA MEDICINA

15.02.2022 - 18.02.2022

o    INDUSTRIJSKA RADIOGRAFIJA

18.02.2022

o    ZOBNI RTG


Kotizacija za tečaj znaša

- 335,50 EUR za ZOBNI RTG, DENZITOMETRIJO, OSTALE DEJAVNOSTI V INDUSTRIJI ali MEDICINI, PRETOČNI RTG, RADIOSKOPSKE KABINE (1 dan)

- 478,80 EUR za VETERINO (2 dneva)

- 536,80 EUR za RAZISKOVALNE LABORATORIJE Z ODPRTIMI VIRI (2 dni)

- 603,90 EUR za PRENOSNE XRF ANALIZATORJE (3 dni)

- 671,00 EUR za KLASIČNI DIAGNOSTIČNI RTG (2 dneva)

- 732,00 EUR za CT ALI INTERVENTNI RTG (3 dni)

- 732,00 EUR za RADIOAKTIVNE SONDE (gostota, vlažnost) (3 dni) *o

- 805,20 EUR za NUKLEARNO MEDICINO (3 dni)

- 866,20 EUR za INDUSTRIJSKO RADIOGRAFIJO  (4 dni) *o

* izpit šteje tudi kot specialistični izpit za prevoz radioaktivnih snovi po ADR

o kandidati iz zadnjih dveh skupin naj na dan praktičnih vaj prinesejo svoje merilnike hitrosti doz in el. dozimetre

na osebo in vključuje DDV. V kotizacijo so všteti stroški organizacije in izvedbe seminarja, pisno gradivo, knjiga, izdaja potrdil, vodenje evidence in okrepčilo med odmori.

Prosimo, da izpolnite priloženo prijavnico in nam jo pošljete. Prijave sprejemamo do zasedbe mest!  Na spletni strani vas bomo sproti obveščali o številu prostih mest.

Prosimo, da znesek nakažete na naš poslovni račun

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d., BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-123040, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., 1260 Ljubljana-Polje, Pot k izviru 6. Identifikacijska številka za DDV je SI21282692.

Ob nakazilu kotizacije nam pošljite kopijo virmana ali položnice.

V primeru, da se odjavite v zadnjem tednu pred začetkom seminarja, zaračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi v tednu izvajanja seminarja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na g. Gregorja OMAHNA na tel. 01 – 585 51 04  ali na elektronski naslov gregor.omahen@zvd.si.

 

Prijava na seminar

Vsi seminarji