Seminarji – Zbiramo prijave

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Seminarji – Zbiramo prijave

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije iz objektov

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo konec februarja ali v začetku marca 2021 ponovno izvedli usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in evakuacijo. Omenjene osebe je na osnovi predpisov s področja varstva pred požarom dolžan določiti vsak delodajalec in hkrati zagotoviti, da so te osebe usposobljene. V kolikor nimate usposobljenih oseb ali je od zadnjega usposabljanja preteklo več kot 3 leta vas vabimo, da se nam pridružite.

Usposabljanje bomo izvedli na osnovi programa, ki vsebuje vse zakonsko določene ter iz vidika stroke potrebne vsebine in vam ga bomo poslali v podpis po prijavi. Obravnavali bomo problematiko varnosti objektov in dejavnosti, rizične vidike evakuacije, predstavili praktične rešitve za izvedbo evakuacije
Zaradi razglašene epidemije bomo teoretični del usposabljanja s preizkusom znanja izvedli na daljavo preko Zooma. Trajanje od 9.00 do 11.30. Praktični del - gašenje na zunanji površini bomo izvedli naknadno, takoj bodo odloki vlade to dopuščali. Seznanitev z evakuacijskimi potmi, načini javljanja ter razpoložljivimi sredstvi za gašenje začetnih požarov v vaših objektih opravi delodajalec sam oz. njegova pooblaščena oseba za varstvo pred požarom.

Vsak prijavljeni udeleženec bo nekaj dni prej poleg povezave na ZOOM in gesla prejel gradivo za lažje spremljanje seminarja, po usposabljanju pa ustrezno dokumentacijo.

Termin:

februar ali začetek marca 2021

Kotizacija in plačilo:

Kotizacija na udeleženca znaša 85 EUR + DDV. V primeru, da imate z ZVD sklenjeno pogodbo za izvajanje strokovnih nalog VZD in VPP ali v primeru prijave več kot dveh oseb nudimo 10% popusta. V ceno je vključeno gradivo, izdaja predpisane dokumentacije ter naknadno gašenje na zunanji površini ZVD d.o.o..


Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja na poslovni račun zavoda 02924-0013679128 s sklicem na številko 23000-9999-113787, javni zavodi pa naknadno na podlagi izdanega e-računa.

Lokacija:

Na daljavo ZOOM

Informacije in prijava:

mag. Ivan Valentinčič  T 01 58 55 125, M 041 711 893 F 01 585 51 80

Prijava na seminar

Vsi seminarji