Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije iz objektov

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bomo v torek, 28. 10. 2021 na Zavodu za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, izvedli usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Omenjene osebe je na osnovi predpisov s področja varstva pred požarom dolžan določiti vsak delodajalec in hkrati zagotoviti, da so te osebe teoretično in praktično usposobljene. V kolikor nimate usposobljenih oseb ali je od zadnjega usposabljanja preteklo že več kot 3 leta, vas vabimo, da se nam pridružite.

Usposabljanje bomo izvedli na osnovi programa, ki vsebuje vse zakonsko določene ter, iz vidika stroke, potrebne vsebine in vam ga poslali v podpis po prijavi. Obravnavali bomo problematiko požarne varnosti objektov in dejavnosti, rizične vidike evakuacije, predstavili praktične rešitve za izvedbo evakuacije.

Trajanje teoretičnega dela bo od 8.00 do 9.30, sledil pa bo še praktični del gašenja med 10.00 in 10.45 na zunanji površini. Prosimo, da se glede na vremenske razmere primerno oblečete, saj bomo praktični del izvedli ne glede na morebitno slabo vreme.

Seznanitev z evakuacijskimi potmi, načini javljanja ter razpoložljivimi sredstvi za gašenje začetnih požarov v vaših objektih opravi delodajalec sam oz. njegova pooblaščena oseba za varstvo pred požarom.

Termin:

  • 28. 10. 2021

Kotizacija in plačilo:

Kotizacija na udeleženca znaša 85 EUR + DDV. V primeru, da imate z ZVD sklenjeno pogodbo za izvajanje strokovnih nalog VZD in VPP ali v primeru prijave več kot dveh oseb nudimo 10% popusta. V ceno je vključeno gradivo, izdaja predpisane dokumentacije ter naknadno gašenje na zunanji površini ZVD d.o.o..


Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja na poslovni račun zavoda 02924-0013679128 s sklicem na številko 23000-9999-121459, javni zavodi pa naknadno na podlagi izdanega e-računa.

Lokacija:

ZVD d.o.o., Pot k izviru 6

Informacije in prijava:

Miha Juvan, dipl.inž.teh.var.(UN), višji strokovni delavec
E: miha.juvan@zvd.si  T 01 585 51 41, M 031 394 784

Prijava na seminar

Vsi seminarji