Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Usposabljanje za delavce elektro stroke in elektrotehnično poučenih delavcev

V skladu z 38. Členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) mora delodajalec za delavce, ki delajo na delovnih mestih na katerih iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode ter za delavce, ki delajo na delavnih mestih, na katerih so nezgode pri delu pogostejše zagotoviti obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo, pri čemer rok ne sme biti daljši od dveh let.

Datum:

2. 11. 2021

Predavatelja:

  • mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el., predstojnik CTVSN, ZVD d.o.o.
  • Jure Jazbec, univ.dipl.inž.el.

Lokacija:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,
Pot k izviru 6
1260 Ljubljana - Polje

Kotizacija in plačilo:

Kotizacija na udeleženca znaša 90 EUR brez DDV. V ceno je vključeno gradivo ter postrežba med odmorom.  

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka seminarja na poslovni račun zavoda:
- IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,
- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-121260

Odjava:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije.

Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Informacije in prijava:

Jana Cigula, T 01 58 55 102, M 041 616 901

Prijava na seminar

Vsi seminarji