Merjenje specifičnih aktivnosti radionuklidov

Domov > Okolje > Varstvo pred sevanji in meritve radioaktivnosti > Merjenje specifičnih aktivnosti radionuklidov

Na področju merjenja specifičnih aktivnosti radionukleidov izvajamo naslednje storitve:

  • meritve specifičnih aktivnosti radionuklidov - gama sevalcev (v zraku in padavinah, biološkem materialu, zemlji in sedimentih)
  • meritve radona in radonovih potomcev, sanacije objektov v delovnem in življenskem okolju,
  • kontrolne meritve vzorcev hrane (za uvoz in izvoz),
  • meritve in določitev specifičnih aktivnosti radionuklidov Sr-89/90 v živilih, mleku, zemlji, v zraku in padavinah ter J-131 v mleku.

Akreditirani smo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za izvajanje visokoločljivostne gama spektrometrije.