Varnost in zdravje na gradbiščih

Domov > Varnost pri delu > Varnost in zdravje na gradbiščih

Zaradi same narave dela gradbišča predstavljajo posebno tveganje za varnost in zdravje zaposlenih.

Na področju varnosti in zdravja na gradbiščih:

  • zagotavljamo koordinatorja na začasnih in premičnih gradbiščih tako v fazi priprave kot izvajanja projekta
  • izdelujemo varnostne načrte za začasna in premična gradbišča