Tehnični pregledi objektov in pregledi otroških igral in igrišč

Domov > Varnost pri delu > Tehnični pregledi objektov in pregledi … in igrišč

Tehnični pregledi objektov

Za tehnične preglede nudimo strokovnjake vseh strok - za gradbeništvo, strojne inštalacije, elektroinštalacije, požarno varnost, varnost in zdravje pri delu, varstvo okolja.

Pregledi otroških igral in igrišč

Na podlagi Zakona o splošni varnosti proizvodov (Ur.l.RS,št.101/2003) ter Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, 47/2010) izvajamo:

Letne preglede zunanjih otroških igral in igrišč

Letni pregledi se opravijo v skladu s standardom EN 1176-7:2008, v vrtcih s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, 47/2010).

Obseg:

  • pregled obstoječe dokumentacije za igrala (izjav o skladnosti za igrala in podlage, izjav o namestitvi igral, navodil za vzdrževanje in uporabo, evidenc o dosedanjem pregledovanju, servisiranju oz. vzdrževanju)
  • pregled posameznih igral (ki vključuje preverjanje dotrajanosti igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral) in podlog za blaženje padcev okoli igral v skladu s standardi EN 1176:2008 in EN 1177:2008
  • pregled otroškega igrišča kot celote (druge opreme, poti, ograj, ustreznost zasaditve)
  • izdelava poročila o pregledu igrišča z ugotovitvami

Ocene varnosti otroških igral 

Ocene se opravijo pri tistih zunanjih otroških igralih, ki nimajo dokazil, da so izdelana v skladu s standardi EN 1176:2008. Za vrtce je ta ocena s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, 47/2010) izrecno predpisana.

Obseg:

  • pregled razpoložljive dokumentacije za igralo
  • pregled igrala in podlog za blaženje padcev okoli igrala
  • izdelavo poročila o pregledu igrala z oceno varnosti