Protieksplozijska zaščita

Domov > Varnost pri delu > Protieksplozijska zaščita

Gorljivi plini, vnetljive tekočin ali gorljiv prah lahko povzročijo eksplozijo. Podjetja zato morajo skrbeti za ustrezno zaščito.

Podjetjem pomagamo pri izpolnjevanju obveznosti na tem področju na podlagi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti v primerih:

  • če se v delovnem procesu uporablja, skladišči ali drugače manipulira z lahko vnetljivimi plini in tekočinami
  • kadar pri proizvodnji ali pri manipulaciji nastaja gorljiv prah v količini in obliki, da obstaja možnost ustvarjanja potencialno eksplozivne atmosfere

Sodelujemo in svetujemo pri:

  • izdelavi elaboratov eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja
  • usposabljanju delavcev, ki delajo v področjih eksplozijske ogroženosti
  • pripravi pisnih navodil in drugih internih listin
  • izvajanju vseh ukrepov protieksplozijske zaščite
  • nevarnosti elektrostatike v delovnem in življenjskem okolju: izvajamo meritve kopičenja elektrostatičnega naboja ter elektrostatičnih lastnosti materialov in pomagamo pri odpravi nevarnosti