Požarna varnost

Domov > Varnost pri delu > Požarna varnost

Požari lahko bistveno ogrozijo tudi sosednje stavbe in širša območja. Zagotavljanje požarne varnost tako spada med najpomembnejša varnostna vprašanja.

Na področju požarne varnosti opravljamo:

  • strokovne naloge varstva pred požarom v skladu z zakonom o varstvu pred požarom
  • pripravljamo dokumentacijo po predpisih o požarni varnosti (požarni redi, požarni načrti, načrti evakuacije, ocene požarne ogroženosti) za vse vrste objektov in tehnologij
  • svetujemo pri določanju in usposabljanje odgovornih oseb  za začetno gašenje in evakuacijo, usposabljanje za izvajanje vročih del
  • pripravljamo strokovna mnenja in dokumentacijo po predpisih o graditvi objektov in drugih povezanih predpisih (zasnove požarne varnosti oz. študije požarne varnosti z izkazi požarne varnosti objektov) za vse vrste objektov in tehnologij
  • opravljamo periodične preglede in preskuse vseh vrst vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (varnostne razsvetljave, odkrivanje in javljanje požara ali prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku, vseh vrst sistemov avtomatskega gašenja, odvajanja dima in toplote ob požaru,  drugih sistemov …)
  • opravljamo preglede in vzdrževanja ročnih in prevoznih gasilnih aparatov ter preskušanja hidrantnih omrežij in
  • pogodbeno izvajamo predpisane strokovne naloge