Osebna varovalna oprema

Domov > Varnost pri delu > Osebna varovalna oprema

Osebna varovalna oprema uporabnika ščiti pred neželenimi vplivi pri delu ali aktivnostih v prostem času.

ertifikacijski organ ZVD je priglašen za ugotavljanje skladnost varovalnih rokavic za zaščito pred mehanskimi in termičnimi nevarnostmi skladno s spodaj naštetimi standardi.
Smo v postopku širitve obsega akreditacije in priglasitve na področje polobraznih zaščitnih mask skladno s standardom EN 149 : 2001 + A1 : 2009 Oprema za varovanje dihal – Polobrazne maske za zaščito pred delci – Zahteve, preskušanje, označevanje.
Že sedaj posredujemo pri izvedbi preskusov zaščitnih polobraznih mask v akreditiranem laboratoriju (po EN ISO/IEC 17025) skladno z zahtevami standarda EN 149 (osebna varovalna oprema za zaščito dihal) in pridobitvi EU Certifikata o skladnosti tipa polobraznih mask – kategorija OVO III.

Certifikacijski organ ZVD je priglašen za ugotavljanje skladnost varovalnih rokavic za zaščito pred mehanskimi in termičnimi nevarnostmi skladno s spodaj naštetimi standardi.

Ugotavljamo skladnost opreme po Uredbi EU 2016/425 o osebni varovalni opremi in ustreznih standardih in preizkušamo zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi.

  • EN 420 splošne lastnosti varovalnih rokavic
  • EN 388 varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi
  • EN 407 varovalne rokavice za zaščito pred vročino in ognjem
  • EN 511 varovalne rokavice za zaščito pred mrazom
  • EN 12477 rokavice za varilce

Prav tako preverjamo elektrostatične lastnosti tkanin in ostalih materialov ter svetujemo pri označevanju osebne varovalne opreme in pri pripravi predpisane dokumentacije.

ZVD je priglašen organ po modulu B in C2 Uredbe EU 2016/425 o osebni varovalni opremi in ima številko priglašenega organa 1493.

ODBOR ZA ZAGOTAVLJANJE NEPRISTRANSKOSTI

CERTIFIKACIJSKA SHEMA