Neionizirajoča sevanja

Domov > Varnost pri delu > Neionizirajoča sevanja

Opravljamo merjenje električnih, magnetnih in elektromagnetnih polj in izdelujemo ocene vpliva na okolje.

Na področju neionizirajočih sevanj in merjenja električnih veličin so naše dejavnosti:

  • merjenje električnih, magnetnih in elektromagnetnih polj:
    • merjenje statičnega in kvazistatičnega magnetnega polja
    • merjenje električnih in magnetnih nizkofrekvenčnih polj od 5 Hz do 100 kHz (daljnovodno omrežje, hišna napeljava, gospodinjski aparati, industrijski viri ...)
    • merjenje elektromagnetnih visokofrekvenčnih polj od 100 kHz do 18 GHz (radijski in televizijski oddajniki, sistemi mobilne telefonije, radarji ...)
  • izdelava ocen vpliva na okolje (izračuni obremenitev okolja z elektromagnetnimi polji za nizko- in visokofrekvenčne vire neionizirajočega sevanja)
  • meritve UV sevanja solarijev