Meritve hrupa in gradbena akustika

Domov > Okolje > Meritve hrupa in gradbena akustika

Hrup lahko povzroči poškodbe pri ljudeh, zato moramo poskrbeti za ustrezno delovno okolje.

V delovnem okolju:

 • opravljamo meritve hrupa na delovnem mestu z analizami frekvenčnih spektrov in meritve impulznega hrupa
 • določamo zaščitno opremo za sluh glede na podatke o obremenjenosti s hrupom
 • merimo vibracije na delovnem mestu z analizo glede na frekvenco, smer in amplitudo pospeška vibracije
 • pripravljamo študije protihrupnih sanacij in svetovanje na delovnih mestih, načrtovanje ukrepov pri novih objektih in rekonstrukcijah s področja hrupa na delovnem mestu.

V naravnem in življenjskem okolju:

 • pripravljamo študije protihrupne sanacije virov hrupa in vibracij v naravnem in življenjskem okolju ter svetovanje na področju sanacij
 • opravljamo merjenja hrupa v naravnem in življenjskem okolju
 • izvajamo prve meritve in monitoring hrupa
 • opravljamo meritve visokoenergijskega impulznega hrupa
 • opravljamo kontinuiran monitoring hrupa z merilnimi terminali za industrijski in prometni hrup
 • kartiramo hrup industrije, cestnega, železniškega in letalskega prometa
 • pripravljamo protihrupne elaborate in študije glede preprečevanja širjenja hrupa in vibracij v okolje
 • pripravljamo okoljska poročila s področja hrupa in vibracij
 • pripravljamo poročila o vplivih hrupa na okolje

Na področju gradbene akustike opravljamo:

 • meritve zvočne izolirnosti pred hrupom v zraku in udarnim zvokom
 • meritve  hrupa v stavbah zaradi instalacij in zunanjih virov hrupa
 • meritve zvočne izolirnosti fasad
 • študije protihrupnih sanacij objektov za izboljšave zvočne izolirnosti pregradnih konstrukcij in svetovanje
 • revizije projektne dokumentacije s področja zvočne izolirnosti objektov.